Tag: ไมเกรน

ยาป้องกันไมเกรนรุ่นใหม่  ความหวังของผู้ป่วยไมเกรนเรื้อรัง

อย่างที่ทราบกันดีว่าอาการปวดหัวไมเกรน  มักจะเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อมีปัจจัยกระตุ้น  เช่น  ความเครียด  ความร้อน  การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ การมีประจำเดือน  หรือได้กลิ่นแปลก ๆ  ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น   ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบได้รอบตัวเรานั่นเอง  ดังนั้น  จึงเป็นไปได้ที่หลายคนจะมีอาการกำเริบได้บ่อย  สร้างความเจ็บปวดทรมานซ้ำ ๆ  จนกลายเป็นอาการปวดไมเกรนเรื้อรังได้

รู้จักไมเกรน ก่อนถูกไมเกรนคุกคามกันเถอะ

ในยุคที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันอยู่รอบด้าน หน้าที่การงานและภาระต่างๆมากมายพรุ่งพรูเข้ามาให้เราได้วุ่นวายอยู่เกือบจะตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้คนหนุ่มสาวในสังคมเมืองที่ดูเหมือนว่าจะเป็นสังคมอันเต็มไปด้วยความสะดวกสบาย