Tag: อาหารเพื่อสุขภาพ

เทคนิคการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับคนในวัยต่างๆ

เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต จึงไม่แปลกหากเราจะคิดถึงแต่เรื่องของอาหารการกินกันค่อนข้างมาก แต่ก็ใช่ว่าอาหารทุกชนิดจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเสมอไป ส่วนอาหารที่ดีมีคุณค่าก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถนำมารับประทานได้เสียทั้งหมด เพราะการจะทำให้ได้รับประโยชน์จากการรับประทานอาหารอย่างแท้จริง จำเป็นจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยด้วย

5 เทคนิคการกินอาหารคลีนเพื่อสุขภาพอย่างถูกวิธี

อาหารคลีนถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกของการกินอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งอาหารในลักษณะนี้ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องออกกำลังกายและควบคุมอาหาร และแนวทางในการกินอาหารคลีนเหล่านี้กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน

4 สุดยอดอาหารป้องกันโรคสมองเสื่อม

“โรคสมองเสื่อม” เป็นภาวะหนึ่งที่พบได้บ่อยในวัยผู้สูงอายุ อาการเหล่านี้จะค่อยๆ แสดงออกมาและเริ่มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถึงระดับหนึ่งก็จะส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรืออาจจะรุนแรงไปถึงขั้นลืมแม้กระทั่งการเดิน ยืน หรือเคี้ยวอาหาร เพราะฉะนั้นก่อนที่โรคสมองเสื่อมจะเข้ามาคุกคามชีวิตของเราในอนาคต ทางที่ดีตอนนี้เราควรบำรุงดูแลร่างกายของเราให้ดีด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ที่เราอยากจะขอแนะนำเพื่อนๆ ดังต่อไปนี้คะ