Tag: หวัด

วิธีบรรเทาหวัดด้วยสมุนไพรใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้าม

อาการไข้หวัดเป็นหนึ่งความเจ็บป่วยที่มักพบได้ทั่วไป และเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉาะในเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันต่ำ ส่งผลให้ร่างกายสามารถรับเอาเชื้อโรคเหล่านี้เข้ามาและก่อให้เกิดอาการน้ำมูกไหล เป็นไข้ และมีอาการเจ็บระคายเคืองคอได้ค่ะ ซึ่งการป้องกันและรักษาเรามักจะหันไปพึ่งพาการใช้ยาแผนปัจจุบันที่มักจะได้รับยาปฏิชีวนะสำหรับฆ่าเชื้อมาเป็นทางออกเพื่อช่วยกำจัดเชื้อโรคภายในร่างกายโดยตรง

การรักษาหวัดด้วยวิถีธรรมชาติ

ดูเหมือนว่าด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาในวงการแพทย์แผนปัจจุบันจะมีความก้าวหน้า สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เราเจ็บป่วยด้วยอาการเล็กๆ น้อยๆ เราก็มักจะนึกถึงเพียงแค่ยาเคมีแผนปัจจุบันที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดที่สามารถบรรเทาอาการของเราให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว