ไขมันพอกตับอีกหนึ่งโรคที่ไม่ควรมองข้าม

ไขมันพอกตับชื่อโรคที่ไม่คุ้นหู แต่ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่บ่งบอกถึงสุขภาพได้

โดยไขมันพอกตับคือโรคที่เกิดจากการสะสมของไขมันในตับที่มากเกินไปจนทำให้ตับทำงานผิดปกติ เอกสารทางการแพทย์พบว่าโดย 20% ของคนที่เป็นโรคอ้วนมักจะเป็นโรคไขมันพอกตับ รวมถึงผู้ที่มีดัชนีมวลกาย BMI 25-30 หรือผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากนั่นเอง

เครื่องดื่มของแอลกอฮอร์จัดเป็นปัจจัยเสี่ยงใหญ่ๆที่ก่อให้เกิดโรค หากดื่มเป็นประจำและมากเกินไปก็ การดื่มน้ำหวานแทบจะแทนน้ำเปล่าก็เช่นกัน การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว รวมถึงผู้ที่ป่วยเป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน ผู้ที่มีไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง  และสภาวะขาดอาหารสามารถทำให้เกิดโรคไขมันพอกตับได้รวมถึงการรับประทานอาหารที่มากเกินไป

ทำให้ไขมันไปสะสมที่ตับในปริมาณจนตับนำมาใช้ไม่ทัน ก็ทำให้เกิดโรคไขมันพอกตับต่อไป โดยไขมันพอกตับจะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น 4 ระยะ ดังนี้

  1. ระยะแรก เริ่มมีอาการสะสมไขมันที่ตับมากกว่าปกติ แต่ยังไม่ส่งผลเสียใดๆ
  2. ระยะที่สอง เริ่มพบการอักเสบที่ตับ หากไม่รีบรักษาหรือดูแลตัวเองและปล่อยให้เป็นนานถึง 6 สัปดาห์จะทำให้เกิดอาการ ตับอักเสบเรื้อรัง
  3. ระยะที่สาม เซลล์ตับจะค่อยๆถูกทำลาย เพราะการอักเสบมีความรุนแรงขึ้น และเกิดพังผืดขึ้นในตับ
  4. ระยะที่สี่ ตับไม่สามรถทำงานได้อย่างปกติอีกต่อไป เพราะเซลล์ตับถูกทำลายลงไปมาก อาจทำให้เปลี่ยนเป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับในที่สุด

[alert-warning]แม้ว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะไม่แสดงอาการให้เห็นหรือรู้ตัวมาก่อน หรือหากมีอาการก็ไม่สามรถรู้ได้ว่ากำลังเป็นโรคนี้อยู่ เช่น มีอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นบางเวลา รู้สึกอ่อนเพลียบ่อยๆ และรู้สึกเจ็บๆตึงๆบริเวณใต้ชายโครงด้านขวาเป็นต้น[/alert-warning]

เนื่องจากโรคนี้จะไม่แสดงอาการที่แน่ชัดจึงมึกจะตรวจพบโดยการตรวจพบตรวจเลือด ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอัลตราซาวด์ การเจาะชิ้นเนื้อตับมาตรวจและการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

วิธีป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค

  1. เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เน้นกากใยสูง ไขมันต่ำและให้พลังงานต่ำ
  2. ควรออกกำลังเป็นประจำและสม่ำเสมอ ควรเน้นการออกกำลังกายที่มีแรงต้านต่ำหรือมีแรงกระแทกน้อย เช่น เดินเร็ว เต้นแอโรบิก เป็นต้น
  3. หากมีน้ำหนักตัวมาก ควรลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม แต่จำไว้ว่าควรลดอย่างค่อยเป็นค่อยไป
  4. ผู้ป่วยที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงและผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ควรดูแลสุขภาพให้ดี ทานยาและปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
  5. ควรรับเข้าการตรวจสุขภาพประจำปี
photo credit: Ankara: Kıtır via photopin (license)
ใหม่กว่า เก่ากว่า