5 วิธีหยุดวงจรเชื้อวัณโรค

วัณโรค หรือ TB ซึ่งย่อมาจาก Tubercle Bacillus ถือเป็นโรคที่สร้างปัญหาให้กับคนไทยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก

และยังมีแนวโน้มผู้ป่วยด้วยวัณโรคสูงขึ้นทุกปี ที่เป็นเช่นนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสำคัญกับโรคนี้เท่าที่ควร เมื่อมีอาการก็ไม่รีบไปรักษา เพราะไม่รู้ตัวว่าตนเองป่วย

อีกทั้งเชื้อวัณโรคยังมีความคงทนต่อความแห้ง รวมทั้งสามารถแขวนอยู่กับฝุ่นได้นาน จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่ผู้คนรอบข้างได้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้ว ก็จะแพร่ไปตามอวัยวะต่าง ๆ จึงทำให้เป็นวัณโรคได้ทุกที่ โดยเฉพาะที่ปอด

สำหรับอาการทั่วไปของผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค จะมีอาการไอเรื้อรัง มีไข้ต่ำ ๆ เบื่ออาหาร และน้ำหนักลด หากปล่อยไว้นานเกิน 2 สัปดาห์ อาจทำให้มีอาการไอแบบมีเลือดปน นอกจากนี้ ผู้ป่วย 1 คน ยังสามารถแพร่เชื้อโรคให้กับคนใกล้ชิดได้มากกว่า 10 คนเลยทีเดียว

ดังนั้น เพื่อเป็นการหยุดวงจรของเชื้อวัณโรคนี้ จึงควรป้องกันด้วย 5 วิธีหลัก ๆ ได้แก่

  1. หากมีอาการไอเรื้อรังมานานมากกว่า 2 สัปดาห์ เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด และมีไข้ต่ำ ๆ ร่วมด้วย ให้รีบเข้ารับการตรวจรักษาโดยการเอกซเรย์ปอดและตรวจเสมหะโดยเร็ว

 

  1. ผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอมักมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้ง่ายจึงควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

 

  1. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่แออัด มีอากาศอับชื้น หรือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เช่น ผับ บาร์ หรือแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ

 

  1. ตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หากพบว่าเป็นวัณโรคจะได้รักษาก่อนที่จะลุกลามมากขึ้น

 

  1. ในทารกแรกคลอด ควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งปกติแล้วทารกที่คลอดในโรงพยาบาลทุกรายจะได้รับการฉีดวัคซีนบีซีจี (Bacilus Calmette Guerin) เพื่อป้องกันโรคชนิดนี้

 

หยุด วัณโรค “ไอ จาม ใช้ผ้าผิดปาก”

ใหม่กว่า เก่ากว่า