วัคซีนลดความดันโลหิตสูง ความหวังใหม่แห่งการมีอายุยืน

เราคงต้องยอมรับว่าปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในทุกภูมิภาคทั่วโลก

ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก  (WHO)  พบว่าหากประเมินจากผู้คนทั่วทุกมุมโลก  จะพบผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึงเกือบ 1 พันล้านคนเลยทีเดียว  และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงถึง 7.5 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12.8  ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด

จากปัญหาสุขภาพที่สำคัญเช่นนี้  ทำให้เกิดการคิดค้นวัคซีนที่ช่วยลดความดันโลหิตสูง  เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการยืดอายุให้กับประชากรที่ป่วยด้วยโรคนี้ที่อาจจะต้องเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร  และในขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังทำวิจัยในหนูทดลองอยู่  พบว่าให้ผลยืดอายุของหนูได้จริง

นักวิจัยเลือกใช้หนูทดลองที่มีความดันโลหิตสูงตามธรรมชาติ  (spontaneously hypertensive rats )  โดยฉีดวัคซีนที่ประกอบด้วยสารที่คิดค้นขึ้น เข้าไปในตัวหนู  เป็นวัคซีนที่เรียกว่า ดีเอ็นเอวัคซีน (DNA vaccine)  ซึ่งเป็นวัคซีนรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตสร้างโปรตีนขึ้นมาตามแบบดีเอ็นเอที่ใส่ลงในวัคซีน  และโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมานั้นจะทำหน้าที่เป็นแอนติเจนไปกระตุ้นการตอบสนองของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิต  ให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาในที่สุด  สำหรับสารที่ใส่ลงไปในวัคซีนในการทดลองนี้  ได้แก่

  1. ชิ้นส่วนของดีเอ็นเอที่ได้มาจากฮอร์โมน angiotensin II  ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ความดันโลหิตในร่างกายสูงขึ้น
  2. ชิ้นส่วนของไวรัสตับอักเสบบี เพื่อไปเรียกความสนใจจากระบบภูมิกันในร่างกายให้เข้ามาเจอ

หลังจากฉีดวัคซีนเข้าไปแล้ว  เซลล์ในร่างกายจะดูดกลืนดีเอ็นเอในวัคซีน  และเริ่มสร้างโปรตีนขึ้นมาตามลักษณะของดีเอ็นเอที่ใส่ลงไปในวัคซีนนั้น  หลังจากนั้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายซึ่งถูกดึงดูดจากไวรัสตับอักเสบบีที่ใส่เข้ามาด้วย  จะมารวมตัวกัน  และจับกับชิ้นส่วนไวรัสที่ใส่เข้าไป  พร้อมกับจับโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วย

แน่นอนว่าโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นจากการกระตุ้นของวัคซีนนี้ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับฮอร์โมน  angiotensin II  ปกติในร่างกาย  ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดการจดจำว่าฮอร์โมนชนิดนี้เป็นสารแปลกปลอมที่ควรกำจัด

มีผลให้ฮอร์โมนตัวจริงในร่างกายถูกภูมิคุ้มกันตัวเองเข้าไปจับทำลายด้วย  เมื่อฮอร์โมนชนิดนี้ที่มีอยู่ในร่างกายลดปริมาณลง  จึงส่งผลให้ลดความดันโลหิตสูงลงได้  เช่นเดียวกับยารักษาโรคความดันโลหิตสูงกลุ่ม  angiotensin II receptor antagonist  เช่น  Valsartan, Losartan  ( ยา 2 ตัวนี้นิยมจ่ายในไทย) ที่ออกฤทธิ์ด้วยการไปขัดขวางการจับกันของฮอร์โมน  angiotensin II  และตัวรับที่เซลล์หลอดเลือด  ส่งผลทำให้หลอดเลือดขยายตัว  และสามารถลดความดันโลหิตสูงได้

ผลการวิจัยพบว่า  6 เดือนล่าสุดหลังจากที่หนูได้รับวัคซีนเข้าไป  หนูมีอายุยืนขึ้น 8 สัปดาห์  และหลังจากผ่าซากหนูภายหลังจากตายแล้ว  ก็พบว่าเนื้อเยื่อหัวใจของหนูมีสุขภาพดีกว่าเมื่อตอนที่มีความดันโลหิตสูง  ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นที่ตับและไต

ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความเรื่อง  Long-Term Reduction of High Blood Pressure by Angiotensin II DNA Vaccine in Spontaneously Hypertensive Rats  โดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่น  Hiroshi Koriyama และคณะ  ที่ตีพิมพ์ในวารสาร  Hypertension

ในขณะนี้มีการศึกษาการแก้ปัญหาโรคความดันโลหิตสูงด้วยวัคซีนชนิดอื่นเช่นกัน  แต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ  สำหรับการใช้ดีเอ็นเอวัคซีนในกรณีนี้  ถ้าศึกษาและทดลองใช้ในมนุษย์ได้สำเร็จ

ก็นับได้ว่าเป็นความหวังใหม่แห่งการรักษาโรคความดันโลหิตสูงเลยทีเดียว  ซึ่งอาจให้ผลลดความดันโลหิตได้ในระยะยาว  และเป็นไปได้ว่าต้องฉีดเพียงแค่ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น  เมื่อเทียบกับการรับประทานยาเม็ดที่ยุ่งยากกว่า  และผู้ป่วยมักจะไม่ให้ความร่วมมือในการรับประทานมากกว่าเพราะต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอทุกวัน

ที่มา  :  http://www.scientificamerican.com/podcast/episode/blood-pressure-vaccine-lengthens-rat-lives/

ใหม่กว่า เก่ากว่า