โรคปอดบวม ภัยจากการติดเชื้อ อันตรายต่อชีวิต

ปอดบวม (Pneumonia) เป็นโรคที่เกิดจากภาวะปอดอักเสบเนื่องจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส

เมื่อเป็นแล้วจะมีหนองและสารคัดหลั่งอย่างอื่นในถุงลม ทำให้ร่างกายไม่สามารถรับออกซิเจนได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนที่ไม่เพียงพอและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในที่สุด

[alert-note]เชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคปอดบวมส่วนใหญ่จะอยู่ในน้ำลายหรือเสมหะของผู้ป่วย และจะมีการแพร่กระจายออกมาในเวลาที่ไอหรือจาม เป็นโรคที่พบได้กับคนทุกเพศทุกวัย[/alert-note]

แต่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในลำดับต้น ๆ ในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ในระยะสุดท้าย และแม้ว่าในปัจจุบันจะมีวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมแล้วก็ตาม แต่การพยากรณ์โรค พบว่า ผู้ป่วยจะมีโอกาสหายดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ชนิดของโรค การได้รับการรักษาที่เหมาะสม ภาวะแทรกซ้อน รวมทั้งสุขภาพพื้นฐานของตัวผู้ป่วยเองด้วย

สำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดบวมจะแสดงอาการหอบ มีน้ำมูกไหล และไอแบบแห้ง ๆ ก่อนจะเริ่มมีอาการไอแบบมีเสมหะเหนียว จาม คัดจมูก และมีไข้ขึ้นสูง มีอาการหนาวสั่น ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก และอาจมีอาการท้องเสียร่วมด้วย

ส่วนโรคปอดบวมในเด็ก หากเกิดจากเชื้อไวรัส แพทย์อาจวินิจฉัยให้กลับไปรักษาอาการที่บ้านได้ เพียงแต่ต้องกระตุ้นให้เด็กดื่มน้ำมาก ๆ คอยวัดไข้ และสังเกตอาการเป็นระยะ ๆ รวมทั้งรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

[alert-warning]โดยห้ามซื้อยามารับประทานเอง รวมทั้งคอยตรวจดูริมฝีปากและเล็บว่ายังมีสีชมพูอยู่หรือไม่ หากพบว่ามีสีคล้ำก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันที แต่ถ้าหากเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือเด็กมีอาการป่วยรุนแรง เช่น มีไข้ขึ้นสูง หอบและไอมาก แพทย์จะให้นอนโรงพยาบาลเพื่อตรวจเลือดและให้การรักษาไปตามอาการตั้งแต่ให้ออกซิเจน ให้ยาปฏิชีวนะ และให้น้ำเกลือ เป็นต้น[/alert-warning]

ปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวมได้ทั้งในเด็กและผู้สูงอายุ แต่การให้จะพิจารณาจากช่วงอายุและความเสี่ยงต่อโรคของแต่ละคน

อย่างไรก็ดี การป้องกันโรคปอดบวมโดยวิธีหลีกเลี่ยงปัจจัยต่าง ๆ ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโดยไม่เข้าไปคลุกคลีกับผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวม โดยเฉพาะเด็กทารก เพราะจะเป็นอันตรายมาก และหลีกเลี่ยงจากมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น ควันบุหรี่ ควันไฟ และหมอกควันต่าง ๆ ในอากาศ

ในเด็กอ่อนก็ไม่ควรให้สัมผัสกับความหนาวเย็นจนเกินไป รวมทั้งควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง กินอาหารที่มีคุณค่า อาจพิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามอายุ และถ้าหากสงสัยว่าจะเป็นปอดบวมก็ให้รีบพาไปพบแพทย์ จะได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรก ๆ ซึ่งจะอันตรายน้อยลง

ใหม่กว่า เก่ากว่า