วิธีรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสำหรับผู้สูงอายุ

ด้วยวัยที่ร่วงโรยทำให้อะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมว่ากันตามความเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะพัฒนาไปไกลแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความชราและการเสื่อมสภาพของสุขภาพร่างกายได้เลย โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บหลายโรคพร้อมกันด้วยระยะเวลาอันสั้น ต่างจากวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวที่ร่างกายยังคงมีการเสริมสร้าง บำรุงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพต่างจากผู้สูงอายุ เพราะฉะนั้นหากผู้สูงอายุคนใดที่ไม่อยากให้โรคภัยไข้เจ็บมารบกวนการใช้ชีวิตประจำวันก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยปฎิบัติดังต่อไปนี้

Photo Credit: kevin dooley

Photo Credit: kevin dooley

ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ไม่ใช่แค่เด็ก วัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่ควรจะรักษาสุขภาพของตนเองด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำแต่ผู้สูงอายุก็มีความจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายอย่าง 3 ครั้งต่อสัปดาห์เช่นกัน เนื่องจากการออกกำลังกายทำให้ร่างกายได้ขยับเขยื้อนส่วนต่างๆของร่างกายเป็นประจำทำให้ทุกส่วนของร่างกายสามารถทำงานได้ครบทุกส่วน แม้ว่าผู้สูงอายุที่ออกำลังกายจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างออกกำลังกายได้ง่ายกว่าคนในทุกวัยแต่ถ้าเรารู้จักออกกำลังกายให้ถูกวิธีโดยเริ่มต้นด้วยการวอร์มอัพเพิ่มความอบอุ่น ความยืดหยุ่นให้ร่างกายก่อนออกกำลังกายและการวอร์มอัพหลังจากเสร็จสิ้นการออกกำลังกายทุกครั้งเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่ต้องออกแรงไปกับการออกกำลังกายประมาณ 5-10 นาที เพียงเท่านี้ผู้สูงอายุทั้งหลายก็จะสามารถลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการออกกำลังกายได้

บริโภคอาหารที่มีเส้นใยและสารอาหารที่มีประโยชน์
เพราะผู้สูงอายุจะมีระบบย่อยอาหาร ดูดซึมและนำไปใช้ในร่างกายได้น้อยกว่าคนในวัยอื่นๆ จึงต้องหันมาเพิ่มความสามารถในการดูดซึมสารอาหารที่ทานเข้าไปด้วยการบริโภคอาหารที่มีสารอาหารในการเสริมสร้างการดูดซึมและซ่อมแซมระบบย่อยอาหารให้เป็นปกติ อาหารที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุจึงควรจะเลือกบริโภคอาหารที่มีส่วนของธัญพืช ผักใบเขียวและผลไม้เพื่อช่วยให้ร่างกายสามารถย่อยสลายอาหารนำไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ลดอาการเบื่ออาหาร ท้องผูก แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย ขับถ่ายไม่เป็นเวลา นอกจากจะช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายสามารถทำงานได้เป็นปกติแล้วอาหารจำพวกนี้ยังหาซื้อง่าย ราคาถูกสามารถนำไปดัดแปลงเป็นอาหารได้หลายชนิด สร้างสีสันให้กับการบริโภคอาหารทำให้เกิดความรู้สึกอยากบริโภคอาหารมากยิ่งขึ้น

ลดละเลิกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียด
ผู้สูงอายุแม้ว่าจะผ่านโลกมามาก มีประสบการณ์การใช้ชีวิตหลากหลายแบบทั้งถูกและผิด รู้จักคิดหาวิธีแก้ไขแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้สูงอายุจะไม่เครียดเลย ด้วยปัญหาหลายอย่างที่หลั่งไหลเข้ามาแม้วัยจะร่วงโรยไปนานแค่ไหนนานวันเข้าจากความคิดที่เก็บไว้ในหัวจะกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างแรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ การเงิน การใช้ชีวิตสิ่งเหล่านี้ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้สุขภาพผู้สูงอายุแย่ลงจากเดิมเป็นอย่างมาก และเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแม้จะเป็นปัญหาที่ดูเล็กน้อยอย่างเรื่องของความเครียดเราก็ต้องรู้จักลด ละ เลิกทุกสิ่งอย่างที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดความเครียดให้ได้ แน่นอนว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้สำเร็จได้ภายในวันเดียวแต่ถ้าเรามีความพยายามและความตั้งใจที่แน่วแน่แล้วล่ะก็กับเรื่องของความเครียดไม่ว่าจะเครียดมากหรือน้อยเราก็จะสามารถขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตได้ในที่สุด

คิดก่อนทำไม่เสียใจภายหลัง
ไม่ต้องรอให้ลูกหลานหรือใครมาจัดการชีวิตแต่ผู้สูงอายุก็สามารถที่จะกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้โดยปราศจากอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างอาหารเสริม ยาและสารกระตุ้น ก่อนที่จะทำอะไรควรจะคิดให้รอบคอบเอาประสบการณ์ ความคิดมาประกอบการวางแผนการใช้ชีวิตก่อนเสมอ แม้การตัดสินใจนั้นจะดูสวนกระแสกับความคิดเห็นของคนรอบข้างแต่ถ้าหากว่าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองคิดนั้นถูกต้อง เหมาะสมบางครั้งความคิดเห็นจากคนรอบข้างก็ไม่ได้จำเป็นต่อการตัดสินใจในชีวิตมากนัก

ผู้สูงอายุบางคนที่รู้จักดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องรอให้ใครมาเตือนหรือบอกทุกวันก็สามารถทำได้ด้วยตนเอง ผู้สูงอายุเหล่านี้ก็มักจะมีสุขภาพแข็งแรงมากกว่าเด็ก วัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาวบางคนด้วยซ้ำ ไม่จำเป็นว่าผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเป็นเรื่องปกติแต่การจะวัดความสมบูรณ์ ความแข็งแรงของสุขภาพนั้นอยู่ที่การกระทำมากกว่า ในปัจจุบันเราจึงสามารถพบเห็นผู้สูงอายุมากมายตามสถานที่ออกกำลังกายทั้งในและนอกสถานที่ทั่วทั้งประเทศ นับว่าเป็นผู้สูงอายุที่ควรจะเอาเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตให้กับคนในยุคปัจจุบันและคนรุ่นหลังเป็นอย่างยิ่ง

ใหม่กว่า เก่ากว่า