การรักษาหวัดด้วยวิถีธรรมชาติ

ดูเหมือนว่าด้วยเทคโนโลยีและการพัฒนาในวงการแพทย์แผนปัจจุบันจะมีความก้าวหน้า สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อใดก็ตามที่เราเจ็บป่วยด้วยอาการเล็กๆ น้อยๆ เราก็มักจะนึกถึงเพียงแค่ยาเคมีแผนปัจจุบันที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดที่สามารถบรรเทาอาการของเราให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอาการไข้หวัดธรรมดาทั่วไป เราก็ยังต้องใช้ยาแผนปัจจุบันเป็นที่พึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงแค่ทางเลือกเดียวในการรักษาเท่านั้น

การรักษาหวัดด้วยวิถีธรรมชาติในความเป็นจริงแล้วอาการหวัดธรรมดาๆ ที่พบได้บ่อย เกิดจากการที่ร่างกายของเราได้รับเชื้อโรคที่ปะปนอยู่ในอากาศ ทำให้เกิดการสร้างภูมิต้านทานออกมาต่อสู้กับเชื้อโรคหวัด จึงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่แสดงให้เราเห็นถึงความสามารถทางร่างกายในการเยียวยารักษาตัวมันเองได้

การรับประทานยาแผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่องบ่อยครั้งเข้าย่อมกลายเป็นผลเสียต่อร่างกายที่เราอาจจะไม่รู้ตัว ยาเหล่านี้เปรียบเสมือนดาบสองคมที่หากเราพึ่งพามันมากเกินไปก็ย่อมจะกลายเป็นอันตรายที่จะเข้ามาเป็นตัวการบั่นทอนสุขภาพของเราได้ในที่สุด

การหันมาพึ่งพาวิถีทางธรรมชาติหรือกระบวนการเยียวยาตนเองด้วยตนเอง ระบบการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัดเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่มีการนำเอาความเชื่อมโยงทางด้านร่างกายและจิตใจมาไว้เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน

ดังนั้นโรคหวัดธรรมดาๆ ธรรมชาติเชื่อว่ามันสามารถที่จะรักษาตัวมันเองให้ดีขึ้นได้หากร่างกายยังอยู่ในภาวะสมดุล และเราผู้เป็นเจ้าของร่างกายจะต้องเริ่มจากการหันมารับประทานอาหารที่ดีเพื่อใช้เป็นยาในการรักษา ให้อาหารเป็นยา และหลีกเลี่ยงการกินยาเคมีให้มากที่สุด

อาการหวัด มักจะต้องรักษาด้วยการรับประทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ด โดยเฉพาะพวกเครื่องเทศ พริกไทย พริก กระเทียม เหล่านี้จะสามารถช่วยให้อาการคัดจมูกทุเลาลง

ยิ่งใครที่สามารถรับประทานกระเทียมดิบๆ ได้ ก็จะยิ่งช่วยเสริมสรรพคุณสารที่มีอยู่ภายกระเทียมให้สามารถรักษาอาการหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน น้ำหวานน้ำอัดลม และให้หันมาดื่มน้ำเปล่าสะอาดที่อุณหภูมิให้มากๆ หรือดื่มน้ำชาอุ่นๆ ผสมกับน้ำมะนาวที่สรรพคุณในการช่วยละลายเสมหะ

นอกจากการรับประทานอาหารแล้ว อย่าลืมที่จะพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าหักโหมร่างกาย ปล่อยจิตใจให้ผ่อนคลาย ไม่ควรสร้างอารมณ์ที่เป็นลบให้เกิดขึ้น เมื่ออาการหวัดหายไปแล้วก็ควรที่จะหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

แล้วเราก็จะพบได้ว่าแท้จริงแล้วร่างกายของเราสามารถเยียวยาตนเองได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยที่เราไม่ต้องพึ่งพายาแผนปัจจุบันให้เสียเงินทองอีกเลยก็เป็นได้

Photo Credit: Veyis Polat via Compfight cc

ใหม่กว่า เก่ากว่า