มะเร็งเน็ต! ภัยร้ายซุ่มเงียบที่คนยุคใหม่ต้องรับมือป้องกัน

ไม่น่าเชื่อนะคะว่าโรคมะเร็งเป็นกลุ่มโรคที่มีกลไกการเกิดที่ซับซ้อน ขณะที่ร่างกายของคนเราไม่สามารถควบคุมการเจริญเติบโตหรือการแพร่ตัวของเซลล์เพื่อสกัดยั้งไม่ให้ลุกลามไปยังอวัยวะส่วนต่างๆ ได้

กระทั่งเมื่อมันแพร่ตัวไปกลืนกินเซลล์ดีในส่วนอื่นๆ จนขยายเป็นวงกว้างลึกมากเท่าไรก็ทำให้ยากต่อการรักษาให้หายขาดได้ง่ายยิ่งขึ้น บางทียิ่งรักษายิ่งลุกลามหนักจนกระทั่งทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงหากขณะเดียวกัน

วงการแพทย์ก็ได้พยายามคิดค้นวิธีการรักษามะเร็งในรูปแบบใหม่ๆ มากขึ้นต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการในการรักษาไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาต่อต้านเชื้อไวรัสและการใช้ยากลุ่มปฏิชีวนะซึ่งนับว่าเป็นผลดีเช่นกันเพราะการใช้ยารักษารวมกันหลายกลุ่มก็สามารถช่วยให้ผลการรักษาโรคมะเร็งเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมได้

ปัจจุบันมีมะเร็งชนิดหนึ่งที่หลายคนยังไม่เคยได้ยินหรือยังไม่รู้จักกันแพร่หลายนักนั่นก็คือมะเร็งเน็ต (Neuroendocrine Tumor หรือเรียกสั้นๆ ว่า NET)

[alert-warning]เป็นมะเร็งในกลุ่มเซลล์ ‘นิวโรเอ็นโด คริน’ มะเร็งชนิดนี้พบได้ในระบบทางเดินอาหาร เริ่มตั้งแต่กระเพาะอาหารจนถึงลำไส้ใหญ่อีกทั้งยังพบได้ในอวัยวะตับอ่อนและรวมไปถึงปอดอีกด้วย[/alert-warning]

ผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเน็ตในปัจจุบันจะได้รับการรักษาดูแลโดยทีมแพทย์สหสาขาซึ่งมีหน้าที่ดูแลตั้งแต่วินิจฉัยโรค ตรวจติดตามผลกระทั่งให้การรักษาด้วยหลากหลายวิธีประกอบกัน

ทำความรู้จักมะเร็งเน็ตให้มากขึ้นกันเถอะ

รศ.นพ.บุญชู ศิริจินดากุล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับอาการนี้ว่า “โรคมะเร็งเน็ตเริ่มเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ยังไม่แสดงอาการอะไรเลย จนกระทั่งผู้ป่วยเริ่มมีอาการรุนแรงมาก โดยที่อาการของโรคนั้นอาจจะสัมพันธ์กับฮอร์โมนที่เซลล์มะเร็งได้ผลิตออกมา เช่น อาจทำให้เกิดอาการร้อนวูบวาบ หน้าแดง มีอาการท้องเดิน ท้องอืดและท้องเฟ้อ

ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นคล้ายกับอาการของโรคลำไส้แปรปรวน จนทำให้บางครั้งแพทย์อาจสันนิษฐานว่าผู้ป่วยอาจเป็นโรคชนิดอื่นได้ อีกทั้งเซลล์เนื้องอกอาจจะมีการเติบโตช้ากว่าอาการของก้อนที่ใหญ่ขึ้น

โดยมะเร็งอาจมีการแพร่กระจายไปยังตับและอวัยวะใกล้เคียงอื่นๆ ส่งผลให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างล่าช้า ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างมากที่ผู้ป่วยจะต้องคอยหมั่นสังเกตของการของตนเองอยู่เป็นระยะรวมถึงทีมแพทย์ที่ตรวจจะต้องสันนิษฐานว่าผู้ป่วยอาจเกิดโรคนี้ขึ้นด้วยเช่นกัน

แต่เดิมนั้น โรคมะเร็งเน็ตมักเป็นโรคที่มีการพบได้น้อยมาก แต่เมื่อช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมานี้ กลับเริ่มมีอุบัติการณ์ของมะเร็งเน็ตเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยตรวจพบได้ใน 2-5 คนต่อประชากร 100,000 คน จากทีมแพทย์มากความสามารถเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

การวินิจฉัยโรค

โรคมะเร็งเน็ตเป็นโรคที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับมะเร็งต่อมชนิดรุนแรงและหากกระจายไปยังตับก็อาจทำให้ตรวจพบคล้ายมะเร็งตับ ดังนั้น เพื่อการตรวจที่แม่นยำชัดเจนขึ้นแพทย์จะต้องยืนยันการวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจย้อมชนิดพิเศษ สำหรับโรคมะเร็งเน็ตที่เซลล์ได้แพร่กระจายไปยังตับหรือต่อมน้ำเหลือง

แพทย์จะทำตรวจย้อมเพื่อยันยันว่าเซลล์มะเร็งมีต้นกำเนิดมาจากลำไส้ใหญ่หรือจากตับอ่อน เพราะเป็นโรคที่มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกได้ ทั้งยังสามารถลุกลามขึ้นได้รวดเร็วหลังจากที่ผ่านการวินิจฉัยครั้งแรกผ่านไป

นอกจากนี้ เซลล์มะเร็งเน็ตยังสามารถเกิดการลุกลามรุนแรงมากขึ้นทำให้การพยากรณ์ของโรคเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้น แพทย์จึงต้องหมั่นทำการติดตามผลการรักษาหรือหมั่นติดตามความรุนแรงของโรคอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ

โดยในปัจจุบันแพทย์ได้ใช้การตรวจระดับโปรตีนในเลือดให้ผู้ป่วยด้วยโครโมแกรนิน เอ

ขั้นตอนและวิธีรักษา

สำหรับวิธีการรักษาให้หายขาดต้องเลือกใช้วิธีการผ่าตัดอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเป็นวิธีเดียวที่ช่วยได้ดีที่สุด เช่น การผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งซึ่งเป็นต้นตอสาเหตุออกมาให้หมดหรือผ่าตัดเพื่อเอาก้อนออกให้ได้เยอะที่สุด

ในรายที่เนื้องอกมีการผลิตฮอร์โมนที่กระตุ้นให้เกิดอาการก็จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยมากขึ้นได้ ในกรณีที่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยการผ่าตัดได้แพทย์อาจพิจารณาผ่านวิธีด้วยการอุดเส้นเลือดแทน

โดยเป็นการอุดหลอดเลือดแดงเพื่อรักษาภาวะของโรคหรือฉีดยาเคมีบำบัดเข้ากับเส้นเลือดแดงที่จะไปหล่อเลี้ยงก้อนมะเร็งในตับ

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการรักษาด้วยยาในกลุ่มใหม่ๆ แต่แนวทางของการรักษาอาจจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคหรือพฤติกรรมของอาการเนื้องอก

นพ.ธัช อธิวิทวัส หน่วยมะเร็งวิทยาของรพ.รามาธิบดี ได้ให้ความรู้ถึงความก้าวหน้าในวิธีรักษาด้วยยาไว้ว่า “เมื่อก่อนจะใช้วิธีรักษาผู้ป่วยตามอาการที่เป็นโดยให้ยาลดอาการต่างๆ เช่น อาการท้องเดิน ท้องอืด หรือให้ยาเคมีบำบัดเพื่อช่วยควบคุมโรคอีกทีหนึ่ง

แต่เนื่องจากปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านการรักษามะเร็งด้วยวิธีใหม่ๆ ออกมามากขึ้น อีกทั้งยาที่ช่วยยับยั้งการสร้างฮอร์โมนของมะเร็งเน็ตที่แสดงอาการและยาที่ออกฤทธิ์โดยตรงต่อเซลล์มะเร็ง(Targeted Therapy)

โดยจะช่วยควบคุมโรคทั้งกับในผู้ป่วยที่แสดงอาการ และไม่มีอาการใดแสดงออกมาล้วนสามารถส่งผลให้ประสิทธิภาพของการรักษาเป็นไปได้ดีมากขึ้น ผู้ป่วยมีอาการน้อยลง สามารถควบคุมโรคได้นานและทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างยาวนาน

สรุปแล้วเราจะเห็นได้ว่าผลการรักษาโรคมะเร็งเกือบทุกชนิดในปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากเช่นกัน และสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเพื่อการป้องกันการเกิดโรคก็คือควรใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองอยู่เป็นระยะ

หากพบอาการที่ผิดปกติหรือน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยหาโรคที่ถูกต้อง เพราะอาการที่เป็นอยู่บางครั้งก็อาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งเสมอไปก็ได้ แต่หากพบว่าใช่ การที่แพทย์ตรวจพบในระยะเริ่มต้นย่อมทำให้โอกาสในการรักษาโรคมะเร็งหายขาดก็เป็นไปได้สูงมากขึ้น

อย่างไรแล้ว ทุกคนก็คงจะทราบว่ามะเร็งเน็ตแม้เป็นโรคที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้ยเคยแต่หากขึ้นชื่อว่ามะเร็งแล้ว อย่างไรก็ต้องเร่งรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดกันตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะมะเร็งเน็ตหรือมะเร็งชนิดใดก็ตาม ด้วยการหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆ ย่อมดีกว่าค่ะ

ใหม่กว่า เก่ากว่า