organicbook

organicbook.com | Health & Wellness Blog

เป็นบล็อกที่บอกเล่าเรื่องราว ส่งต่อบทความด้านสุขภาพให้กับผู้อ่าน ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น และสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้

โดยเนื้อหาของ organicbook จะครอบคลุมในเรื่องของ

1. การรักษาสุขภาพ รู้จักโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และวิธีการป้องกัน

2. อาหารการกิน การเลือกอาหารที่มีประโยชน์

3. ความสวยความงาม การดูแลสุขภาพผิวพรรณ

4. สุขภาพจิต การบริหารและการผ่อนคลายความเครียด

5. การลดน้ำหนัก วิธีการลดน้ำหนักที่ไม่ทำลายสุขภาพ วิธีการเลือกรับประทานอาหาร

6. สุขภาพในช่องปาก การดูแลสุขภาพ เหงือกและฟัน

7. การออกกำลังกายที่เหมาะสมและถูกวิธี เพื่อให้เข้ากับวิถีการใช้ชีวิต

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้